Naar het Licht

Naar het Licht

Afgelopen zondag was er een symposium in de Domkerk van Utrecht  ter viering van de vondst van twee zeldzame kunstwerken, precies 100 jaar geleden. Na de beeldenstorm van 1580 werden de kunstwerken achter een muur weg gewerkt, tot ze in 1919 weer ontdekt werden.

Mijn gedicht NAAR HET LICHT won de derde prijs van een poëziewedstrijd over de kunstwerken.

 

Met Pieta van Beek, © Wim van der Ende

 

Foto: Wim van der Ende
Naast mij Stevine Groenen, winnares van de 2e prijs, © Wim van der Ende

 

Dom van Utrecht, kapel van bisschop Jan van Arkel. Zandstenen altaarretabel, ca 1500. Beschadigd in de beeldenstorm (1580).